Có 1 kết quả:

dī néng ér

1/1

dī néng ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) retarded child
(2) moron
(3) idiot