Có 1 kết quả:

dī sù céng

1/1

dī sù céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) low velocity zone (seismology)
(2) also called asthenosphere 軟流層|软流层[ruan3 liu2 ceng2]