Có 1 kết quả:

dī sù dǎng

1/1

dī sù dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) low gear
(2) bottom gear