Có 1 kết quả:

dī jiē

1/1

dī jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

low level