Có 1 kết quả:

dī jiē yǔ yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

low level (computer) language