Có 1 kết quả:

dī tǐ wēn zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

hypothermia