Có 1 kết quả:

Zhù yǒu

1/1

Zhù yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sumitomo, Japanese company