Có 1 kết quả:

Zhù fáng hé Chéng xiāng Jiàn shè bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the PRC (MOHURD)
(2) abbr. to 住建部[Zhu4 Jian4 bu4]