Có 1 kết quả:

Zuǒ shì bǎo

1/1

Zuǒ shì bǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sasebo, city and naval port in Nagasaki prefecture, Kyūshū, Japan