Có 1 kết quả:

tǐ lì láo dòng ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

physical labor