Có 1 kết quả:

tǐ wēn biǎo

1/1

tǐ wēn biǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

clinical thermometer