Có 1 kết quả:

tǐ wēn guò dī

1/1

Từ điển Trung-Anh

hypothermia