Có 1 kết quả:

tǐ xuǎn ㄊㄧˇ ㄒㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ringworm
(2) Tinea corporis