Có 1 kết quả:

tǐ xì bāo

1/1

tǐ xì bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

body cell