Có 1 kết quả:

tǐ néng

1/1

tǐ néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) physical capability
(2) stamina