Có 1 kết quả:

tǐ rèn

1/1

tǐ rèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to realize
(2) realization