Có 1 kết quả:

tǐ tiē

1/1

tǐ tiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

considerate (of other people's needs)