Có 1 kết quả:

tǐ zhòng qì

1/1

tǐ zhòng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

scales (to measure body weight)