Có 1 kết quả:

hé xǔ

1/1

hé xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) what place
(2) what time
(3) how