Có 1 kết quả:

hé xǔ ㄏㄜˊ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) what place
(2) what time
(3) how