Có 1 kết quả:

yú dǎng

1/1

yú dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) remnants (of a defeated clique)
(2) rump