Có 1 kết quả:

Yú qìng xiàn ㄩˊ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yuqing county in Zun'yi 遵義|遵义[Zun1 yi4], Guizhou