Có 1 kết quả:

Yú háng

1/1

Yú háng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yuhang district of Hangzhou city 杭州市[Hang2 zhou1 shi4], Zhejiang