Có 1 kết quả:

Yú jiāng xiàn ㄩˊ ㄐㄧㄤ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yujiang county in Yingtan 鷹潭|鹰潭, Jiangxi