Có 1 kết quả:

yú bō ㄩˊ ㄅㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) aftermath
(2) repercussions
(3) fallout