Có 1 kết quả:

yú jìn

1/1

yú jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ember