Có 1 kết quả:

yú chē ㄩˊ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

emperor's carriage

Một số bài thơ có sử dụng