Có 1 kết quả:

Fó guāng

1/1

Fó guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Buddha's teachings
(2) aura (around the head of Buddha)