Có 1 kết quả:

Fó shān

1/1

Fó shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Foshan prefecture level city in Guangdong