Có 1 kết quả:

Fó shān dì qū ㄈㄛˊ ㄕㄢ ㄉㄧˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Foshan prefecture in Guangdong