Có 1 kết quả:

Fó shān shì

1/1

Fó shān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Foshan prefecture level city in Guangdong 廣東省|广东省[Guang3 dong1 sheng3]