Có 1 kết quả:

Fó jiào tú ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Buddhist