Có 1 kết quả:

Fó lán máng yǔ ㄈㄛˊ ㄌㄢˊ ㄇㄤˊ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Flemish (language)