Có 1 kết quả:

Fó mén

1/1

Fó mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Buddhism

Một số bài thơ có sử dụng