Có 1 kết quả:

zuò wù

1/1

zuò wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

crop