Có 1 kết quả:

zuò bǐ jì

1/1

zuò bǐ jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take notes