Có 1 kết quả:

zuò jiǎn ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make a cocoon

Một số bài thơ có sử dụng