Có 1 kết quả:

nǐ ge tóu

1/1

nǐ ge tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) (suffix) my ass!
(2) yeah, right!