Có 1 kết quả:

nǐ sǐ wǒ huó

1/1

nǐ sǐ wǒ huó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. you die, I live (idiom); irreconcilable adversaries
(2) two parties cannot coexist