Có 1 kết quả:

Wǎ zú ㄨㄚˇ ㄗㄨˊ

1/1

Wǎ zú ㄨㄚˇ ㄗㄨˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wa, Kawa or Va ethnic group of Myanmar, south China and southeast Asia