Có 1 kết quả:

Kǎ wǎ zú ㄎㄚˇ ㄨㄚˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wa, Kawa or Va ethnic group of Myanmar, south China and southeast Asia