Có 1 kết quả:

Kǎ wǎ zú

1/1

Kǎ wǎ zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wa, Kawa or Va ethnic group of Myanmar, south China and southeast Asia