Có 1 kết quả:

Pèi pí ní áng

1/1

Pèi pí ní áng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Perpignan (city in France)