Có 1 kết quả:

Jiā lì niáng

1/1

Jiā lì niáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Carignan (grape type)