Có 1 kết quả:

jiā bīn

1/1

jiā bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 嘉賓|嘉宾[jia1 bin1]