Có 1 kết quả:

Jiā néng

1/1

Jiā néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Canon (Japanese company)