Có 1 kết quả:

jiā bīn

1/1

jiā bīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 嘉賓|嘉宾[jia1 bin1]

Một số bài thơ có sử dụng