Có 1 kết quả:

bìng juǎn jī

1/1

bìng juǎn jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ribbon lap machine