Có 1 kết quả:

kǎn kǎn

1/1

kǎn kǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to possess assurance and composure