Có 1 kết quả:

kǎn kǎn ér tán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to speak frankly with assurance