Có 1 kết quả:

kǎn xīng

1/1

kǎn xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chatterbox
(2) boaster