Có 1 kết quả:

kǎn yé

1/1

kǎn yé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

big talker